မွတ္ခ်က္။ ။ရွားပါးေသာ MP3 တရားေတာ္မ်ား လိုအပ္ပါသျဖင့္ ေပးပို႔လိုပါက စာတိုက္မွျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္မွျဖစ္ေစ ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။

၂၀၁၇ - စက္တင္ဘာလ ၀ါးနက္ေခ်ာင္း (၅)ရက္တရားစခန္း ေဟာစဥ္တရားေတာ္မ်ား

၂၀၁၇ – စက္တင္ဘာလ ၀ါးနက္ေခ်ာင္း (၅)ရက္တရားစခန္း ေဟာစဥ္တရားေတာ္မ်ား

 • ၁။ အဖြင့္ၾသ၀ါဒ (၁၀.၉.၂၀၁၇)
  0 0
 • ၂။ တရားဆိုတာဘာကိုေခၚသလဲ (၁၁.၉.၂၀၁၇)
  0 0
 • ၃။ အ၀ိဇၨာအေၾကာင္း + ၀ိဇၨာဆိုေသာဉာဏ္အေၾကာင္း (၁၁.၉.၂၀၁၇)
  0 0
 • ၄။ အေတြးရိွရင္ အလုပ္ရိွပါသည္။ (၁၂.၉.၂၀၁၇)
  0 0
 • ၅။ ဘုရားရွင္႐ႈ႕မွတ္ခိုင္းေသာ ခႏၶာငါးပါးအေၾကာင္း (၁၂.၉.၂၀၁ရ)
  0 0
 • ၆။ ၀ဋ္ရဲ႕အဆံုး၊ ဘ၀အဆံုး၊ သံသရာအဆံုး (အာရုံႏွင့္ဒြါရကေမြးတဲ့ခႏၶာငါးပါးကို ႐ႈမွတ္ပံု) (၁၂.၉.၂၀၁၇)
  0 0
 • ၇။ ကာလမျခားျဖစ္ပံုႏွင့္တဏွာအစပ္အေၾကာင္း (၁၃.၉.၂၀၁၇)
  0 0
 • ၈။ အခ်ိန္တိုင္းေတြးေနရင္း ဘ၀ေျပာငး္ေနသည္ (၁၃.၉.၂၀၁၇)
  0 0
 • ၉။ ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးကန္ေတာ့ခန္းတရားေတာ္ (၁၃.၉.၂၀၁၇)
  0 0
 • ၁၀။ သစၥာေလးခ်က္တစ္ျပိဳင္နက္ျပီးပံုတရားေတာ္ (၁၄.၉.၂၀၁၇)
  0 0
 • ၁၁။ တခါတရံကိုယ္သိတဲ့အေျဖမွန္ဆိုတာေတြသည္ အမွားျဖစ္ေနတတ္သည္ (၁၄.၉.၂၀၁၇)
  0 0
 • ၁၂။ ဉာဏ္အားျဖင့္လည္း ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ရမယ္ (၁၄.၉.၂၀၁၇)
  0 0
 • ၁၃။ ဗုဒၶဘိသေကမဂၤလာျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္း (၁၅.၉.၂၀၁၇)
  0 0
 • ၁၄။ စခန္းသိမ္းတရား (၁၅.၉.၂၀၁၇)
  0 0

သစၥာပါရမီ ဓမၼမိသားစု(စကၤာပူ)မွ ဓမၼဒါန ျပန္လည္လွဴဒါန္းပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *