မွတ္ခ်က္။ ။ရွားပါးေသာ MP3 တရားေတာ္မ်ား လိုအပ္ပါသျဖင့္ ေပးပို႔လိုပါက စာတိုက္မွျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္မွျဖစ္ေစ ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။

လက္ေတြ႔႐ႈမွတ္ပြားမ်ားနည္း ၀ိပႆနာအလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား

လက္ေတြ႔႐ႈမွတ္ပြားမ်ားနည္း ၀ိပႆနာအလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား

 • ၁။ တရားထိုင္ပံုထိုင္နည္း ေရရွည္အားထုတ္နည္း (၈မိနစ္စာခန္႔)
  0 0
 • ၂။ ေသျခင္းတရားကမၼ႒ာန္း (၁၁မိနစ္စာခန္႔)
  0 0
 • ၃။ သက္ရိွသတၱ၀ါမဟုတ္ေၾကာင္း ႐ႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္း (၁၆မိနစ္စာခန္႔)
  0 0
 • ၄။ ဆိတ္သုဥ္းေသာအားျဖင့္ ႐ႈမွတ္ပြားမ်ားပံု (၆မိနစ္စာခန္႔)
  0 0
 • ၅။ ၀ဋ္(၃)သံုးပါးကေန အခ်ိန္မေရြးထြက္လို႔ရေအာင္ ႐ႈမွတ္ပြားမ်ားပံု (၉မိနစ္စာခန္႔)
  0 0
 • ၆။ ဖြဲ႔စည္းပံု ဓာတ္သေဘာကို ခံစားျပီး ႐ႈမွတ္ပြားမ်ားပံု (၁၀မိနစ္စာခန္႔)
  0 0
 • ၇။ အခုေနေသရင္ အကုန္တန္းလန္းထားခဲ့ရမယ္ (၉မိနစ္စာခန္႔)
  0 0
 • ၈။ က်င္လည္ရတဲ့ ၀ဋ္ဒုကၡဆင္းရဲပံုကို ဆင္ျခင္ပြားမ်ားပံု (၁၈မိနစ္စာခန္႔)
  0 0
 • ၉။ အိုနာေသ သံေ၀ဂ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၃၅မိနစ္စာခန္႔)
  0 0
 • ၁၀။ လက္ရိွအခ်ိန္မွာ ႐ႈမွတ္ပြားမ်ားပံု (၂၁မိနစ္စာခန္႔)
  0 0
 • ၁၁။ ၀ိပႆနာအစ သံေ၀ဂ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၃၄မိနစ္စာခန္႔)
  0 0
 • ၁၂။ အဆံုးသတ္ျခင္းကို ႏုလံုးသြင္း႐ႈမွတ္ပြားမ်ားပံု (၁၄မိနစ္စာခန္႔)
  0 0
 • ၁၃။ တရိပ္ရိပ္နဲ႔အဆံုးသတ္ေနပံု (ဖြားေသ) ႐ႈမွတ္ပြားမ်ားပံု (၅မိနစ္စာခန္႔)
  0 0
 • ၁၄။ သံေ၀ဂ ၀ိပႆနာအလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၅မိနစ္စာခန္႔)
  0 0

သစၥာပါရမီ ဓမၼမိသားစု(စကၤာပူ)မွ ဓမၼဒါန ျပန္လည္လွဴဒါန္းပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *