မွတ္ခ်က္။ ။ရွားပါးေသာ MP3 တရားေတာ္မ်ား လိုအပ္ပါသျဖင့္ ေပးပို႔လိုပါက စာတိုက္မွျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္မွျဖစ္ေစ ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။

သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး

သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး
Artist Name
Sitagu Sayardaw

သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး  

***ေထ႐ုပၸတၱိအက်ဥ္း***
❖ သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၉၈ ခု၊ တပါင္းလျပည္႕ေန႕ (၁၉၃၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရိ ၂၃ရက္ေန႔)၌ အဖ ဦးေမာင္ညိဳ၊ အမိ ေဒၚသန္းတင္တို႕က ပဲခူးတိုင္း၊ ျပည္မိဳ႕နယ္ စီရင္စု၊ သဲကုန္းျမိဳ႕နယ္ ပုတီးကုန္းျမိဳ႕တြင္ ဖြားျမင္သည္။ အသက္(၇)ႏွစ္အရြယ္တြင္ သဲကုန္းျမိဳ႕တပ္ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ စတင္ပညာသင္ၾကားခဲ့။ အသက္(၁၅)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ရွင္သာမေဏျပဳခဲ့။
သကၠရာဇ္-၁၃၁၈ – (သာသနာႏွစ္-၂၅၀၀ ျပည္႕ႏွစ္) နယုန္လဆန္း(၄)ရက္ေန႕ အသက္(၁၉)ႏွစ္အရြယ္တြင္ သဲကုန္းျမိဳ႕၌ ရဟန္းျပဳ။ ရွင္သာမေဏျပဳခ်ိန္မွစ၍ ပိဋကတ္ အေျခခံက်မ္းစာမ်ားကုိ သဲကုန္းျမိဳ႕တပ္အလယ္တန္း ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ထံ၌ ျပည္႕စံုေအာင္ သင္ၾကားခဲ႕သည္။
more >>

တရားေတာ္မ်ား -  သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး