မွတ္ခ်က္။ ။ရွားပါးေသာ MP3 တရားေတာ္မ်ား လိုအပ္ပါသျဖင့္ ေပးပို႔လိုပါက စာတိုက္မွျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္မွျဖစ္ေစ ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။


Get in touch


Our  Office

သစၥာပါရမီ ဓမၼရာဇာ တရားရိပ္သာ (စကၤာပူ)

Address: (60) West Coast Lane, Hong Leong Garden, Singapore 127790
Thitsarparami Temple

Phone: +65 6524 6344
Mobile: +65 8121 0493

Email: it.thitsarparami@gmail.com
Website: www.thitsarparamisingapore.com